Zmiana przepisów

Home  /  Allgemein  /  Zmiana przepisów

Dzięki nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych GIODO będzie mógł skuteczniej egzekwować przestrzeganie przepisów.

Znowelizowana ustawa o ochronie danych osobowych, która weszła w życie 7 marca 2011 r.  umożliwi Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych skuteczniejsze oddziaływanie na poziom przestrzegania ochrony danych osobowych w Polsce. Na jej mocy GIODO otrzymał bowiem nowe uprawnienia. Jednym z nich jest możliwość nakładania na podmioty, które nie wykonują decyzji administracyjnych GIODO, grzywny w celu przymuszenia. Kolejne novum to wprowadzenie rozwiązania, jakim są wystąpienia GIODO do różnych podmiotów zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych lub zawierające wnioski o uchwalenie bądź zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Co ważne, ich adresaci będą zobowiązani udzielić GIODO pisemnej odpowiedzi w ciągu 30 dni od daty otrzymania wystąpienia.

Warto zwrócić uwagę, że w znowelizowanych przepisach ustawy o ochronie danych osobowych pojawi się nowy rodzaj przestępstwa, jakim będzie uniemożliwianie bądź utrudnianie kontroli GIODO. Przy czym kara za ten czyn będzie mogła być nałożona nie tylko na administratora danych, ale na każdą osobę, która uczestniczy w kontroli i ją uniemożliwia bądź utrudnia. Dla kontrolowanych przez GIODO podmiotów istotne znaczenie mają nowe przepisy precyzujące, co powinny zawierać wystawiane kontrolerom imienne upoważnienie i sporządzany przez nich protokół.

Źródło: http://www.giodo.gov.pl/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Do you have questions?